Therbo

Vårt arbete med miljön

COTEcopar

Vårt arbete med miljön

Vår policy är att bedriva verksamhet med minsta möjliga påverkan av miljön.
Maskiner som används i innemiljö går endast på miljödiesel (EcoPar) för minsta möjliga förorening.

Vi använder Clean Oil Technology (COT). Med det filtret uppnår vi:

  • Färre oljebyten och därmed minskad oljekonsumtion.
  • Minskad uppkomst och hantering av spillolja.
  • Ständigt ren olja ger mindre motorslitage och säkrare drift.
  • Minskade utsläpp.

Vi är även först i Uppsala att testa Thermo Dynamisk Booster på teleskoplastare.
Resultatet visar på mindre bränsleåtgång som i sin tur leder till minskade utsläpp. Miljöeffekten är större än bränslebesparingen.

Copyright © 2020 Wibergs Maskin & Transport AB