Tjänster

Våra tjänster

Körning med personkorg

Upp till 26 meter.

Materiallyft

Med materialkorg.

Lastning / Lossning

Med gafflar/långgafflar.

Snöröjning

Med snöblad och skopa.

Sandning

Med sandskopa.

Sopslodor

Med BM-fäste.

Lyft

Vajerkranarm / Kranarm

Körning med gripskopa

T ex grus och sand.

Copyright © 2020 Wibergs Maskin & Transport AB